بابام

پریشب اینترنتم قطع شد رفتم تو هال دیدم مامانو بابام دارن چایی میخورن...

تا بابام منو دید با چوب افتاد دنبالمو هی داد میزد : دزد !!!! دزد !!!! بگیرین پدرسوخته رو

مامانم هم افتاده بود دنبال بابام هی داد میزد : علی نزن !!!!!!! نزنش بابا پسرمونه !!!

بابام اشک تو چشاش جمع شد بغلم کرد گفت : تویی رضا؟ چقد بزرگ شدی

منبع اصلی مطلب : پایگاه تصفیه روح
برچسب ها : بابام
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : اینترنتم قطع شد